Preliminärt aktivitetsschema våren 2019

Under menyn Aktiviteter finns forskarstödskvällarna i vår inlagda och en del ytterligare kommande programpunkter. Ändringar och tillägg kommer att ske efter hand.

Första träff är den 15 januari.

Ett förtydligande: för att se om det finns en länk i inläggstexterna, måste man aktivera inlägget genom att klicka  på inläggstextens rubrik. Finns det en länk blir den röd och i presentationen av de senaste inläggen är de automatiskt förkortade, så man kan missa information om man inte aktiverar inlägget.