Ola Larsmo höll sin 163:e föreläsning om sin bok ”Swede Hollow”

 

Den 19 januari 2019 höll Ola Larsmo sin 163:e föreläsning om sin bok ”Swede Hollow” som kom ut 2016. Han menade att det stora, något nyvakna intresset för den svenska emigrationen under 1800-talets senare hälft och början av 1900-talet, inte ter sig så märkligt, med tanke på att vår tids migrationer skapar så många åsiktskonflikter och påverkar världspolitiken på så många sätt just nu.

Vi fick en tydlig genomlysning av hur livet kunde vara för emigranterna i slummen ”Swede Hollow” i Saint Paul i Minnesota. Ola Larsmo har från olika källor, lokala dagstidningar i området från tiden och myndigheternas folkräkningar mm. skapat en sammanhängande berättelse. Den är fylld av kunskap om hur vi genom historien visar hur lätt det är att skapa ett ”vi” gentemot de andra. Ola Larsmo förmedlade ett stort intresse och en stark inlevelseförmåga i detta samhälle med 1000- talet svenska emigranter som inte hade turen att nå ”up on the street”.

/John-Erik Höglund.      

Se Kjell Petterssons foto.

Se Anders Liljestrands nyhetsartikel i EP 20 januari 2019.