Utlåning av böcker

Det finns möjlighet för medlemmar, att låna böcker som föreningen har i sin ägo. Utlåning och återlämning görs på forskarstödskvällarna. För att se utbudet av böcker välj ”Bibliotek/Arkiv” – ”Våra böcker”, eller klicka här.