”Glasblåsningsboken”

  • ”Glasblåsningsboken” eller Gustaf Jungs anteckningsbok vid studieresor i Europa för att studera glasblåsningskonsten. Arbetskoncept för eventuell framtida tryckning.  Göran Källgården har sammanställt och renskrivit anteckningar från 1660-talet på uppdrag av arkeolog Lars G. Henricsson. Detta gjordes 2006. Arbetet handlar om konsten att göra glas och kan kopplas till Bryggholmen utanför Enköping. Boken finns presenterad under ”Vårt Bibliotek” – ”Våra skrifter