Tips från Bernt Lundh

Anfäder och mödrar som flyttar till Stockholm kan ibland vara svåra att spåra om enda uppgiften i husförhörslängden är ”flyttat till Stockholm”. Det finns ju några församlingar att välja på. Undertecknad hittade av en händelse något som heter ”Äldre kyrkböcker i Stockholms stad” på nätet. Där finns flyttlängder, död- och begravningsböcker, födelse och dopböcker för […]

Studiecirkeln ”Skriv din egen släkthistoria”

Göran Källgården som varit cirkelledare 2017 och 2018 bjöd in deltagarna till en ”avstämningskväll” kombinerad med en formell avslutning av studiecirkeln. Tisdag den 7 maj 2019 träffades vi, för att delge varandra våra erfarenheter och peppa varandra för att gå vidare, var och en på sitt håll. Erfarenheterna från studiecirkeln kommer vi säkert att dryfta […]