Ny Facebook-grupp: Forskarstöd

Coronatiden tycks bli långvarig. På något sätt måste vi ändå hålla kontakten och stimulansen av erfarenhetsutbyte igång. Därför har vi skapat Facebook-gruppen ”Enecopia Släktforskare Forskarstöd” med tanken att du som medlem ska kunna ställa frågor och diskutera problem inom vår släktforskarförening. Om du inte är vän av Facebook gäller förstås fortfarande att du kan publicera […]

Forskarstöd i datasalen

För ”Forskarstöd” i ABF-lokalen Östra Järnvägsgatan 1 under hösten gäller följande tills vidare:  Det kommer finnas 7 st platser i datasalen varav 4 st datorer har Arkiv Digital, en ansvarig kommer finnas i datasalen som även kan hjälpa till med forskarstöd. De som har egen dator kan sprida ut sig i övriga lokaler då det […]

Utlåning av böcker

Det finns möjlighet för medlemmar, att låna böcker som föreningen har i sin ägo. Utlåning  görs på forskarstödskvällarna. För att se utbudet av böcker välj ”Bibliotek/Arkiv” – ”Våra böcker”, eller klicka här.  Just nu är Emigrantforskning. Ted Rosvall o Anna -Lena Hultman utlånad. Återlämnas senare.