Domböcker. Bernt Lundh

Domböcker. Från Bernt Lundhs forskning om Enköpings historia, med namnregister 1880 – 1905. En bra hjälp för att hitta rätt i Domböckerna på Landsarkivet i Uppsala. Finns nu att hitta med länk under ”Länktips” Blandat.

En skatt för dig som söker efter Emigranter eller Immigranter från/till Enköpings eller Håbos kommuner mellan åren 1840 – 1930.

En skatt för dig som söker efter Emigranter eller Immigranter från/till Enköpings eller Håbos kommuner mellan åren 1840 – 1930. Framforskat av Göran Källgården, som generöst har delat med sig av sina fyra sökbara excel-filer och presenterar materialet: ”Jag har gått igenom och förtecknat i excel-filer alla emigranter och immigranter jag hittat för alla socknar […]