Domböcker. Bernt Lundh

Domböcker. Från Bernt Lundhs forskning om Enköpings historia, med namnregister 1880 – 1905. En bra hjälp för att hitta rätt i Domböckerna på Landsarkivet i Uppsala. Finns nu att hitta med länk under ”Länktips” Blandat.