Forska i domböcker

I dessa karantänstider (2020-04-13) har Göran Källgården lämnat ett bidrag som jag varmt rekommenderar. Har ägnat en dryg timme åt att se och lyssna på ett föredrag i fem akter. Efter att suttit klistrad framför datorn, kan jag nu gå tillbaka och söka upp de avsnitt som kan hjälpa mig i kommande studier av domböcker. […]

Folkhälsomyndighetens skarpa meddelande

Med anledning av Folkhälsomyndighetens skarpa meddelande den 16 mars har styrelsen bestämt att ställa in träffarna tills vidare. Aktiviteterna raderas inte från hemsidan, men markeras med genomstrykning så länge. Glöm inte att släktforska. Vill du ställa en fråga – skriv till info@enecopiaslaktforskare.se alltid är det någon som kan försöka svara. Vi ses.

Utlåning av böcker

Det finns möjlighet för medlemmar, att låna böcker som föreningen har i sin ägo. Utlåning  görs på forskarstödskvällarna. För att se utbudet av böcker välj ”Bibliotek/Arkiv” – ”Våra böcker”, eller klicka här.  Just nu är Emigrantforskning. Ted Rosvall o Anna -Lena Hultman utlånad. Återlämnas senare.