Utlånade böcker

Det finns möjlighet för medlemmar, att låna böcker som föreningen har i sin ägo. Utlåning och återlämning görs på forskarstödskvällarna. För närvarande utlånat: ”Emigrantforskning – Ted Rosvall, Anna-Lena Hultman” återlämnas 26/11. För att se utbudet av böcker välj ”Bibliotek/Arkiv” – ”Våra böcker”, eller klicka här.