Göran Källgården: ”Forska i domböcker”

I dessa karantänstider (2020-04-13) har Göran Källgården lämnat ett bidrag som jag varmt rekommenderar. Har ägnat en dryg timme åt att se och lyssna på ett föredrag i fem akter. Efter att suttit klistrad framför datorn, kan jag nu gå tillbaka och söka upp de avsnitt som kan hjälpa mig i kommande studier av domböcker. Har fått en djup och vid förståelse för hur rättsväsendet hänger ihop, från sent 1600-tal till sent 1800-tal, med en mängd exempel. En dryg timme fylld med matnyttiga detaljer för en släktforskare. Tack Göran! Görans egna ord i brevet: ”Jag skulle ha haft ett föredrag om att forska i domböcker för Seniornet i Märsta i slutet av mars. Jag har markerat avsnitten som ”olistade” vilket skulle innebära att vem helst kan se dem om de känner till att de finns.”   / John-Erik Höglund