Våra böcker

Undermenyer:  Våra CD-o DVD-skivor, Våra skrifterBilder


Våra böcker finns i ABF-lokalen.

De boktitlar som är röda, länkar till bild av boken och bokens innehållsförteckning i ny flik.

Böckerna får du som är medlem, låna hem en begränsad tid.  Lånet registreras av värd för kvällen.

OBS! Gäller bara ”Forskarstödskvällar”

Fler böcker genom gåva från Gunnar Larsson: