Tidskrifter & Häften i ABF-lokalen

Undermenyer: Våra CD-o DVD-skivorVåra böcker, Bilder


 • Artikelrubriker till tidskriften ”Släkt och Hävd” kan du hitta, antingen som en pdf-fil där artiklarna är ordnade efter ”Efternamn” på artikelförfattare, eller ladda ner en tabell i excel där du själv kan välja hur du vill sortera. Tidningarna finns på ABF-lokalen. (1965 – 2004).
 • Artikelrubriker till tidskriften ”Swedish-American-Genealogist”  kan du hitta, antingen som en pdf-fil där artiklarna är ordnade efter ”Efternamn” på artikelförfattare, eller ladda ner en tabell i excel där du själv kan välja hur du vill sortera. Tidningarna finns på ABF-lokalen.
 • Rättshistoria för rättsforskare – Barbro Nordlöf
 • Landsarkivets i Uppsala småskriftserie:
  • Nr 2   Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning – Gunilla Lundberg Ehnström
  • Nr 3   Sekler av skatter – Karin Bendixen
  • Nr 6   Rättens källor – Linda Oja
  • Nr 7   Bland bönder o godsägare – Reine Ryde’n
 • Stadganden rörande Rotehållaren och Soldaten tid Indelta Infanteri-Regementerne 1844:
  • Första afdelningen
  • Andra afdelningen 2:a artikeln Upplands Regemente
 • Badelundabygden. Omslagsbild.
 • Folkvid reste alla dessa stenar.  Omslagsbild
 • Släkthistoria.  Omslagsbild.
 • Släkthistoriskt Forum.  Omslagsbild.