DNA i släktforskningen

Här kan vi samla olika resurser till hjälp vid släktforskning utifrån DNA tester. Till en början är indelningen ganska grov. Se sidan som ett levande dokument, där synpunkter på förändringar är välkomna. Målet är enklare sökning. Glöm inte, att ”Googla” på det du vill ha reda på, det kan vara fruktbart.
  • Hemsidor
  • Bloggar
  • YouTube
  • Facebook
    • DNA-anor  (sluten grupp, ansök om inträde). Ett exempel på inlägg från den 27 oktober 2019 av Johanna Lind: ”Ni som har problem med att Family Tree DNA är segt som sirap, prova att blockera Google Tag Manager. Om ni använder Chrome kan ni installera en trackerblockerare t.ex UltraBlock från Google Web Store……”. Gå in  i ”DNA-anor” och sök på datum så hittar du Johanna Linds hela inlägg. Sök gärna på namn också t.ex. ”Peter Sjölund”.
  • Video
Skicka förslag till John-Erik (sms: 0706837126, e-post: john-erik.hoglund@telia.com) eller till Kjell (sms: 0708384076, e-post: kjell.f.pettersson@gmail.com).