Tidigare års styrelser

Undermenyer:  Tidigare års Aktiviteter”, ”Tidigare års Protokoll”, ” Äldre inlägg”, ”Bilder


 • 2023
  • Ordf.: Birgitta Gunnarsson, vice ordförande Monica Holm, kassör Håkan Palm, sekreterare Bernt Lundh, ledamot Stig Öberg, suppleanter: Karl-Fredrik Evengård och Marie Ljunglin.
  • Valberedning Kjell Pettersson sammankallande, Gunnel Näsström
 • 2022
  • Ordf.: Birgitta Gunnarsson, vice ordf.: Bernt Lundh, kassör: Håkan Palm, sekreterare: Marie Ljunglin, ledamot: Stig Öberg, suppleant: Karl-Fredrik Evengård.
  • Valberedning Kjell Pettersson sammankallande, Gunnel Näsström
 • 2021
  • Ordf.: Håkan Palm, vice ordf.: Birgitta Gunnarsson, kassör: Bengt-Göran Österdahl, sekr eterare: Marie Ljunglin, ledamot: Stig Öberg, suppleant: Karl-Fredrik Evengård, suppleant Margareta Pärnrbjörk.
  • Vaiberedning: Kjell Pettersson sammmankallande, Gunnel Näsström.
 • 2020
  • Ordf.: Håkan Palm, vice ordf.: Birgitta Gunnarsson, kassör: Bengt-Göran Österdahl, sekreterare: Kjell Pettersson, ledamot: Karin Julin, suppleant: Karl-Fredrik Evengård.
  • Valberedning: Niklas Pettersson (sammank.), Gunnel Näsström.
 • 2019
  • Ordf.: Håkan Palm, vice ordf.: Birgitta Gunnarsson, kassör: Bengt-Göran Österdahl, sekreterare: Kjell Pettersson, ledamot: Karin Julin, suppleant: Karl-Fredrik Evengård.
  • Valberedning: Niklas Pettersson (sammank.), Gunnel Näsström.
 • 2018
  • Ordf.: Niklas Pettersson, vice ordf.: Birgitta Gunnarsson, kassör: Bengt-Göran Österdahl, sekreterare: Kjell Pettersson, ledamot: Karin Gehlin, suppleant: Karl-Fredrik Evengård
  • Valberedning: Bernt Lundh (sammank.), Gunnel Näsström.
 • 2017
  • Ordf.: Bernt Lund, vice ordf.: Birgitta Gunnarsson, kassör Bengt-Göran Österdahl, sekreterare Kjell Pettersson, ledamot: Gunnel Näsström, suppleant: Karl-Fredrik Evengård.
  • Valberedning: Göran Källgården (sammank.), Niklas Pettersson
 • 2016
  • Ordf.: Göran Källgården, vice ordf.: Gunnel Näsström, kassör: Bengt-Göran Österdahl, sekreterare: Kjell Pettersson, ledamot och Webmaster: Fredrik Eriksson, suppleant: Karl-Fredrik Evengård.
  • Valberedning: Glyn Wright
 • 2015
  • Ordf.: Niklas Pettersson, vice ordf.: Göran Källgården, kassör: Bengt-Göran Österdahl, sekreterare: Kjell Pettersson, ledamot: Fredrik Eriksson, suppleant: Gunnel Näsström.
  • Valberedning: Christina Görl