Tidigare års styrelser

Undermenyer:  Tidigare Aktiviteter”, ”Tidigare Protokoll”, ” Äldre inlägg”, ”Bilder
 •  2019
  • Ordf.: Håkan Palm, vice ordf.: Birgitta Gunnarsson, kassör: Bengt-Göran Österdahl, sekreterare: Kjell Pettersson, ledamot: Karin Julin, suppleant: Karl-Fredrik Evengård.
  • Valberedning: Niklas Pettersson (sammank.), Gunnel Näsström.
 • 2018
  • Ordf.: Niklas Pettersson, vice ordf.: Birgitta Gunnarsson, kassör: Bengt-Göran Österdahl, sekreterare: Kjell Pettersson, ledamot: Karin Gehlin, suppleant: Karl-Fredrik Evengård
  • Valberedning: Bernt Lundh (sammank.), Gunnel Näsström.
 • 2017
  • Ordf.: Bernt Lund, vice ordf.: Birgitta Gunnarsson, kassör Bengt-Göran Österdahl, sekreterare Kjell Pettersson, ledamot: Gunnel Näsström, suppleant: Karl-Fredrik Evengård.
  • Valberedning: Göran Källgården (sammank.), Niklas Pettersson
 • 2016
  • Ordf.: Göran Källgården, vice ordf.: Gunnel Näsström, kassör: Bengt-Göran Österdahl, sekreterare: Kjell Pettersson, ledamot och Webmaster: Fredrik Eriksson, suppleant: Karl-Fredrik Evengård.
  • Valberedning: Glyn Wright
 • 2015
  • Ordf.: Niklas Pettersson, vice ordf.: Göran Källgården, kassör: Bengt-Göran Österdahl, sekreterare: Kjell Pettersson, ledamot: Fredrik Eriksson, suppleant: Gunnel Näsström.
  • Valberedning: Christina Görl