Verksamhet

Undermenyer:  Stadgar, Styrelse, Protokoll, BudgetförslagÅrsmöten, Övergripande Verksamhetsplaner


Föreningens verksamhet

Tisdagar 18:30 – 20:30 forskarstöd med introduktion till dagens ämne. Här träffas vi för att hjälpa varandra eller bara samtala över fikat.

I föreningslokalen finns datorer med internetuppkoppling och tillgång till ArkivDigital, Sveriges dödbok 1830 – 2020, mm. Här finns också cd-skivor och böcker som underlättar forskningen. Genom föredrag och studiebesök ökar vi kunskapen. Ofta i samarbete med Enköpings bibliotek.

Släktforskning ger också så mycket mer, du lär känna din hembygd och ditt kulturarv.

Föreningen samarbetar med studieförbunden i Enköping med avseende på nybörjar- och fortsättningskurser i släktforskning.

Föreläsningar och berättarkvällar informeras det om under ”Aktiviteter”

Välkommen att ”klicka runt”.