Verksamhet

Undermenyer: Kontakt, Stadgar, Styrelse, ProtokollÅrsmöten


Beskrivning av föreningens verksamhet

Föreningen har cirka 75 medlemmar och är medlem i Sveriges Släktforskarförbund. Föreningen samarbetar med studieförbunden i Enköping med avseende på nybörjar- och fortsättningskurser i släktforskning. Föreningens verksamhet består av:
 • Regelbundna medlemsträffar i ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1, Enköping
 • Studiebesök vid intressanta platser för släkt och hembygdsforskare
 • Föreläsningar med såväl interna som externa föredragshållare
 • Regelbundna tillfällen för forskarstöd i ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1, Enköping
 • Föreningen äger ett antal CD-skivor som fritt kan användas på en dator vid forskarstödskvällarna..
 • I datasalen finns för närvarande 9 datorer.
 • Ta gärna med egen dator eller platta.
 • Arkiv Digital kräver inloggning. Föreningen har avtal att få ha 5 samtidiga användare. Licenserna är givna till datorerna nummer 5, 6, 7, 8, 9.
Medlemsträffarna har olika inriktning. Under de senaste åren har t.ex. följande ämnen behandlats:
 • Forskarfynd från Enköpingstrakten
 • Träning i att läsa gammal stil
 • Hur man strukturerar sin forskning
 • Sjukdomsnamn från gångna tider
 • Studiebesök på Landsarkivet i Uppsala
 • Studiebesök på Enabygdsarkivet i Grillby
 • Polis, brott och straff i 1800-talets Enköping
 • Gamla mått och vikter
 • Problemlösarkväll och Berättarkväll
 • Ortsnamn i Enköpingstrakten
 • Utan hemvist, om lösdrivare och husvilla
 • Hitta rätt i släktforskningen med hjälp av karta
 • Trolldom i Enköpingstrakten
 • Sjukvården förr sedd ur släktforskarperspektiv
 • Studiebesök i Frösthult och dess soldattorp
 • Studiebesök i Nysätra skolmuseum.
Hemsidans menystruktur.