Styrelse

Styrelsen från och med den 20/2 2018:

  • Ordförande: Niklas Pettersson  telefon: 076 1052446 Niklas e-post
  • Vice ordförande: Birgitta Gunnarsson,
  • Sekreterare: Kjell Pettersson telefon: 070 8384076 Kjells e-post,
  • Kassör:  Bengt-Göran Österdahl,
  • Ordinarie ledamot: Karin Gehlin,
  • Suppleant: Karl-Fredrik Evengård.
Vill du ställa en fråga eller lämna en synpunkt, kan du kontakta föreningen med info@enecopiaslaktforskare.se som når alla i styrelsen.