Styrelse

Styrelsen från och med den 26/2 2019:

  • Ordförande: Håkan Palm, 0708830842, hakan.palm@teleseum.se
  • Vice ordförande: Birgitta Gunnarsson, 070 6733487, Lokalansvarig
  • Sekreterare: Kjell Pettersson telefon: 070 8384076 kjell.f.pettersson@gmail.com,
  • Kassör:  Bengt-Göran Österdahl,
  • Ordinarie ledamot: Karin Gehlin,
  • Suppleant: Karl-Fredrik Evengård.
Vill du ställa en fråga eller lämna en synpunkt, kan du kontakta föreningen med info@enecopiaslaktforskare.se som når alla i styrelsen.