Bilder

De bilder som är tagna vid aktiviteter under tiden 2017 – 2018 och är publicerade på hemsidan, finns sparade som länkar vid sin aktivitet. Se under menyn ”Arkiv”. Länkarna lyser rött. Bilder från aktiviteter 2007 –2016 kommer efterhand att läggas ut här nedan.  
  • 3 Bilder av Respass från 1825 – 1827  av 
  • Forskarstöd 2007-02-27 på Enköpings stadsbibliotek 
  • 2007-04-10 Föredrag av Anna-Karin Westerlund, 1:e arkivarie på landsarkivet i Uppsala. Ämne: ”Arkivets annorlunda material. Vilka källor kan man hitta i landsarkiven förutom kyrkböckerna”. Anna-Karin visar material som är speciellt intressant för forskare i Enköpingstrakten. Värd: Bengt-Göran Österdahl. Enköpings stadsbibliotek. Några exempel
  • 2007-05-08 Studiebesök på soldattorpet mm. Värd: Håkan Palm. Enköpings garnison.