Våra CD- o DVD-skivor

Undermenyer:   Våra skrifter, Våra böcker, Bilder


Skivorna får inte lånas hem. De finns att låna på plats under forskarstödskvällarna. Se Aktiviteter

 1. Sveriges befolkning 1880. Persondata om personer boende i Sverige år 1880.
 2. Sveriges befolkning 1890. Persondata om personer boende i Sverige år 1890.
 3. Sveriges befolkning 1970.  Persondata om personer boende i Sverige år 1970.
 4. Sveriges befolkning 1980. Persondata om personer boende i Sverige år 1980.  
 5. Sveriges befolkning 1990. Persondata om personer boende i Sverige år 1990.
 6. Sveriges dödbok 1901 – 2013. Persondata om alla personer som avlidit i Sverige under de angivna åren.
 7. Begravda i Sverige 2. Begravda i Sverige 2 är framtagen i ett samarbetsprojekt mellan Sveriges kyrkogårdsförvaltningar och Sveriges Släktforskarförbund. Skivan innehåller sammanlagt drygt 6,4 miljoner begravda på ca 3 000 kyrkogårdar eller 95% av alla digitalt registrerade i Sverige.
 8. Bouppteckningsregister Uppsala län och delar av Stockholms län.
 9. Bouppteckningsregister Södermanlands län.
 10. Register till mantalsböcker 1800 – 1870.
 11. Register till mantalsböcker 1800 – 1875. 2 ex.
 12. Register till Stockholms mantalsböcker 1800 – 1875. 2 ex.
 13. Klara – skivan. CD med persondata om invånarna i Klara församling i Stockholm 1878 – 1826.
 14. Söder i våra hjärtan. (”Söder – skivan”). Hela befolkningen på Södermalm i Stockholm kring sekelskiftet 1900. Och mycket mer.
 15. Gamla stan (i Stockholm) under 750 år. CD- och DVD-skiva som berättar om Gamla stans historia och om människorna som bodde där 1878 – 1926. En oerhörd kunskapskälla att ösa ur.
 16. Kungsholmen. Allt man kan tänka sig om Kungsholmen i Stockholm i fråga om persondatabaser, kartor, bilder, uppsatser, filmer, mm.
 17. Rotemannen. 2012.
 18. Våra anor 0 – 2. Blekinge släktforskarförening 2001.
 19. Grill. Statistiskt sammandag av svenska indelningsverket. (Claes Lorentz Grill (1817 – 1907) är mest känd för eftervärlden som författaren till det omfattande arbetet ”Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket” vilket utkom 1855 – 1858 i fyra delar. Arbetet innehåller 682 sidor proppfulla med fakta rörande indelningsverkets organisation vid mitten av 1800-talet. Verket utarbetades som en översikt över arm´ens boställen och hela indelningen i rusthåll och rotar. ”Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket” är ett oumbärligt hjälpmedel vid bland annat forskning i militära källor.)  
 20. Smedskivan 3. 2003 version 3.0. CD-skiva med person- och släktuppgifter för brukssmeder och deras familjer, främst från 1700-talet. Totalt ca. 85.000 namn.
 21. Smedskivan 4. 2005 version 4.0. CD-skiva med person- och släktuppgifter för brukssmeder och deras familjer, främst från 1700-talet. Totalt ca. 125.000 namn.
 22. Vallonskivan 3.0. 2010. Sällskapet Vallonättlingar.
 23. Släkthistoriskt Forum1982 – 2007 med Genealogisk Ungdoms Tidskrift 1977 – 1981. 
 24. Häradsekonomiska kartan. DVD-skiva med samtliga häradsekonomiska kartor.
 25. Rosenbergs geografiska lexikon. 65.000 orter med beskrivning från 1880-talet.
 26. Svenska Gods och Gårdar. DVD. Norra Sverige. 62.200 gårdar från norra Sverige.
 27. Svenska Gods och Gårdar. DVD. Sydöstra Sverige. 62.000 gårdar från sydöstra Sverige.
 28. Svenska Gods och Gårdar. DVD. Sydvästra Sverige. 69.000 gårdar från sydvästra Sverige.
 29. Svenska ortsnamn. Information om Sveriges ortnamn. Data om 400.000 byar, städer, berg, sjöar, fyrplatser och samhällen.
 30. Kugelberg. En stor samling klipp ur ett antal tidningar av födelse-, vigsel-, och dödsannonser från huvudsakligen 1888 – 1904.
 31. Emibas. Persondata om 1,1 miljoner emigranter från 2300 församlingar.