Våra böcker

Undermenyer: ArkivVåra CD-o DVD-skivor, Våra skrifterBilder

Våra böcker finns i ABF-lokalen.

De boktitlar som är röda, länkar till bild av boken och bokens innehållsförteckning i ny flik. Böckerna får du som är medlem, låna hem en begränsad tid.  Lånet registreras av värd för kvällen. OBS! Gäller bara ”Forskarstödskvällar” Fler böcker genom gåva från Gunnar Larsson: