Bilder

Undermenyer: Våra CD-o DVD-skivor, Våra skrifter, Våra böcker. 


De bilder och reportage, som hör till aktiviteter från och med 2017 och är publicerade på hemsidan, finns sparade som länkar vid sin aktivitet. Se under menyn ”Arkiv”. Länkarna lyser rött.

  • Delar av Göran Källgårdens bildarkiv med foton från Enecopia släktforskarförenings träffar från 2002 – 2018 har stängts av One.com. Web-mastern har som plan att åstadkomma ett nytt sätt att publicera bilderna här. Ha tålamod.
  • 3 Bilder av Respass från 1825 – 1827  av 

  • 2007-04-10 Föredrag av Anna-Karin Westerlund, 1:e arkivarie på landsarkivet i Uppsala. Ämne: ”Arkivets annorlunda material. Vilka källor kan man hitta i landsarkiven förutom kyrkböckerna”. Anna-Karin visar material som är speciellt intressant för forskare i Enköpingstrakten. Värd: Bengt-Göran Österdahl. Enköpings stadsbibliotek. Några exempel
  • 2007-05-08 Studiebesök på soldattorpet mm. Värd: Håkan Palm. Enköpings garnison.