Våra skrifter

Undermenyer:  Våra CD-o DVD-skivorVåra böcker, Bilder

OBS! De flesta skrifter vi studera på plats i ABF-lokalen. Hemlån på begäran.

Det finns många fler än vad som redovisas här. Vi har fått ett stort antal som gåva från Gunnar Larsson. Listan kommer att bli längre.

  • Tidskrifter o Häften som finns i ABF-lokalen.
  • Övriga skrifter:
  • ”Glasblåsningsboken” eller Gustaf Jungs anteckningsbok vid studieresor i Europa för att studera glasblåsningskonsten. Arbetskoncept för eventuell framtida tryckning: sidorna 1 – 30, sidorna 31 – 60, sidorna 61 – 86.  Göran Källgården. OBS! Denna skrift finns bara i digital form.
  • Informationen har givit underlag till flera artiklar i facktidningar. En av dem finns under rubriken ”3 hat kûllar fûlla soûda”. Under 2021 har en ny förfrågan ifall den transkriberade texten finns tillgänglig digitalt. Därför har den lagts ut här nu.