Årsmötet 2023

Bilagor: Kallelse , Dagordning , Ekonomisk rapport, Revisionsberättelse, Verksamhetsberättelse med Valberedningens rapport, Ekonomisk rapport och Revisionsberättelse , Verksamhetsplan 2023 , Övergripande Verksamhetsplan 2023Kallelse till årsmöte i Enecopia Släktforskarförening 2023.
Tid: 2023-02-21 kl 18:30
Plats: ABF:s lokaler i Enköping


Förslag från medlemmarna till årsmötet ska vara inskickade till info@enecopiaslakforskare.se
senast 2023-02-12.


För att ha rösträtt vid mötet så ska medlemsavgiften vara inbetald senast 2023-02-13.
Medlemsavgiften är 150:- och betalas in till bankgiro 5718-8021 eller swishas till 1230470740.
Uppge namn, adress, telefonnummer och mejladress.


1. Dagordning årsmötet
2. Verksamhetsberättelse
3. Ekonomisk rapport
4. Verksamhetsplan
5. Valberedningens förslag till ny styrelse 2023
6. Ändring i föreningens stadgar, beslut tas på årsmötet.
Ändringen gäller §9 och §14:
Under §9 ska en punkt tas bort och det är ”Fastställande av verksamhetsplan”. Den
texten flyttas till §14, då blir texten enligt följande ”Föreningen fastställer vid ett
föreningsmöte senast under oktober månad budget, medlemsavgift och
verksamhetsplan för nästkommande år”.
7. Mötets avslutande.


Efter mötets avslutande genomförs ett kulturinslag.


Välkomna!
Styrelsen