Hösten 2023

Underrubriker: Våren 2024. Verksamhetsplan 2024, Tidigare aktiviteter,


 • Augusti
  • Ti. 29/8 18:30-20:45 Terminsstart Info kulturinslag Westerlundska gården, samling 18:30 Kyrkogatan 29 (medtag kaffekorg vid fint väder, fika i trädgården).
 • September
  • Ti. 5/9 18:30-20:45 Forskarstöd och Styrelsemöte. ABF-lokalen Östra Järnvägsgatan 1, Enköping
  • Ti. 12/9 18:30-20:45 Forskarstöd med erfarenhetsutbyte. ABF-lokalen Östra Järnvägsgatan 1, Enköping
  • Ti. 19/9 18:30-20:45 Aktivitet Kulturarrangemang, Ulf Berggren berättar om att släktforska i Stockholms arkiv. Fika: Bernt. ABF-lokalen Östra Järnvägsgatan 1, Enköping
  • Ti. 26/9 18:30-20:45 Forskarstöd med erfarenhetsutbyte. Fika: Monica. ABF-lokalen Östra Järnvägsgatan 1, Enköping
 • Oktober
  • Ti. 3/10 18:30-20:45 Forskarstöd och Styrelsemöte (budget, vsh-plan, avgift, kallelse, utskick). Fika: Hans. ABF-lokalen Östra Järnvägsgatan 1, Enköping
  • Ti- 10/10 18:30-20:45 Aktivitet Kulturarrangemang, Marie Andersson berättar om sin forskning inte bara i Åsunda härad:  ”Händelser som skakade bygden i mitten av 1600-talet”, med underrubriken ”exempel på vad domböcker kan berätta”. Fika: John-Erik. ABF-lokalen Östra Järnvägsgatan 1, Enköping
  • Ti. 17/10 18:30-20:45 Forskarstöd med erfarenhetsutbyte. Fika: Pia. ABF-lokalen Östra Järnvägsgatan 1, Enköping
  • Ti. 24/10 18:30-20:45 Forskarstöd med erfarenhetsutbyte. Fika: Karl Fredrik. ABF-lokalen Östra Järnvägsgatan 1, Enköping
  • Ti. 31/10 18:30-20:45 Höstmöte/budgetmöte med kulturinslag Göran Källgården. Fika Birgitta. ABF-lokalen Östra Järnvägsgatan 1, Enköping
 • November
  • Ti. 7/11 18:30-20:45 Forskarstöd med erfarenhetsutbyte. Fika: Anne L. ABF-lokalen Östra Järnvägsgatan 1, Enköping
  • TI. 14/11 18:30-20:45 Forskarstöd och styrelsemöte. ABF-lokalen Östra Järnvägsgatan 1, Enköping
  • Ti. 21/11 18:30-20:45 Kulturarrangemang: Immigranter till Uppland under 1600-talet, där finnarna var den klart största gruppen. Gunnar Larsson berättar. ABF-lokalen Östra Järnvägsgatan 1, Enköping Se kommentar med karta.
  • Ti. 28/11 18:30-20:45 Forskarstöd med erfarenhetsutbyte. ABF-lokalen Östra Järnvägsgatan 1, Enköping
 • December
  • Ti. 5/12 18:30-20:45 Forskarstöd och Styrelsemöte. Fika: Monica H. ABF-lokalen Östra Järnvägsgatan 1, Enköping
  • Ti. 12/12 18:30-20:45 Terminsavslutning. Forskarstöd. ABF-lokalen Östra Järnvägsgatan 1, Enköping