Våren 2019

Aktiviteter våren 2019

Vårens program är ännu inte helt klart, och ser f.n. ut som följer:

Januari

 • Ti 15/1  18:30 – 20:30 Terminsstart med presentation av vårterminens program, följt av Forskarstöd.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
 • Lö 19/1  Släktforskningens dag 2019 arrangeras i Enköping på Biblioteket. Tema: Fotografiet och släktforskning. Fotoutställning utifrån fotografier från Enabygdsarkivet, Grillby. 11:30 Emma Elliot presenterar sin bok om fyra generationers kvinnor. 13:30 Ola Larsmo, Swede Hollow – om forskningen kring svenska utvandrares liv i Amerika. Enecopia Släktforskarförening finns på plats hela dagen för att svara på frågor, samarbete med Enköpings bibliotek, Biblioteket Ågatan 29.
 • Ti 22/1 18:30 – 20:30 Forskarstöd.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
 • Ti 29/1 18:30 – 20:30 Forskarstöd.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
Februari
 • Ti 5/2    18:30 – 20:30 Ännu ej fastställd aktivitet.
 • Ti 12/2  18:30 – 20:30 Forskarstöd.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
 • Ti 19/2  18:30 – 20:30 Forskarstöd.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
 • Ti 26/2  18:30 – 20:30 Årsmöte, prel. följt av Bernt Lundhs presentation av den bakgrundsforskning han gjort inför författandet av sin bok ”Den tjuvaktige klockaren”.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
Mars
 • Ti 5/3    18:30 – 20:30 Forskarstöd.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
 • Ti 12/3  18:30 – 20:30 Forskarstöd.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
 • Ti 19/3  18:30 – 20:30 Ännu ej fastställd aktivitet.
 • Ti 26/3  18:30 – 20:30 Forskarstöd.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
April
 • Ti 2/4    18:30 – 20:30 Forskarstöd.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
 • Ti 9/4    18:30 – 20:30. Ännu ej fastställd aktivitet.
 • Ti 23/4 18:30 – 20:30 Forskarstöd.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
Maj
 • Ti 7/5   18:30 – 20:30 Forskarstöd.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
 • Ti 14/5 18:30 – 20:30 Forskarstöd.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
 • Ti 21/5 18:30 – 20:30 Terminsavslutning med ännu ej fastställd aktivitet.
Arbetet med att fylla resp. aktivitetstillfälle med innehåll pågår. Alla föreningsmedlemmar är naturligtvis välkomna att lämna förslag på aktivitet till vem som helst i styrelsen.

Förslag som f.n. är på tapeten:

 • Gudrun Andersson: Myndig eller omyndig? – kvinnans rättsliga och samhälleliga ställning under stormaktstiden. Niklas tar kontakt.
 • Lena Söderström: Presentation av nyheter och status i Arkiv Digitals utbud. Karl-Fredrik kontaktar AD.
 • Terminsavslutning med guidad tur på Vallby Friluftsmuseum. Niklas kollar.
 • Presentation av hur man kan följa upp personers förflyttningar, förutom det man kan finna i kyrkböcker och inrikes pass, t.ex. utrikes pass, visumhandlingar, passagerarlistor, mm. Kjell kontaktar Genealogiska föreningen i frågan.