Efter årsmötet 2019

Årsmötet 26/2 2019. Efter ett år med många innehållsrika och uppskattade aktiviteter lämnade Niklas Pettersson ordförandeskapet. Vi tackar Niklas för ett bra och givande år. Till ny ordförande valdes Håkan Palm, som en gång var med och startade den nuvarande föreningen. Vi hälsar dig varmt välkommen. Efter årsmötesförhandlingarna fick vi höra Bernt Lund berätta om de tankar och forskarmödor som han levt med sedan 1980-talet, innan han för ett par år sedan bestämde sig för att skriva den bok, som han gav ut i höstas under eget förlag med tilteln ”DEN TJUVAKTIGE KLOCKAREN  och andra historier från 1800 talets Enköping”. Vi fick först en väl strukturerad och pedagogiskt framställd tillbakablick på den starka omvandling av samhället och därmed förändrade levnadssätt som skedde under 1800-talet, i synnerhet dess senare hälft. Bernt har i boken valt att så autentiskt som möjligt beskriva 16 olika personers levnadsöden, från födelse till död. Alla beskrivna öden är hämtade från, som Bernt uttryckte det: ”Samhällsstegens nedersta rum”. Och de är beskrivna i sina miljöer på ett sätt som skänker närvaro vid läsningen. /John-Erik Höglund