Hösten 2019

Aktiviteter hösten 2019

Augusti
 • Ti 27/8 18:30-20:30  Terminsstart med presentation av höstens program.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
September
 • Ti 3/9    18:30-20:30 Göran Källgården berättar om två, i Enköpingstrakten timade händelser.
  • Änkan Spång avrättad, och händelserna som ledde fram till det tragiska slutet.
  • Ett sjukdomsfall i Alsike.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
 • Ti 10/9  18:30-20:30 Forskarstöd.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
 • Ti 17/9  18:30-20:30 Stadsvandring, Bernt Lundh berättar under vandringen om intressanta händelser och personer i forna tiders Enköping.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
 • Ti 24/9  19:00-20:00 Per Thunström berättar om ”Traktorernas intåg. Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under 1905- 1930.” Lokal: Enköpings bibliotek, Ågatan 29
Oktober
 • Ti 1/10     18:30-20:30 Forskarstöd.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
 • Ti 8/10    18:30-20:30 Budgetmöte. Bengt-Göran berättar om äldre vykort med Enköpingsmotiv. ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
 • Ti 15/10  18:30-20:30 Forskarstöd.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
 • Ti 22/10 18:30-20:30 Forskarstöd.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
 • Ti 29/10 18:30-20:30 Besök på Enabygdsarkivet i Grillby med guidning av Birgitta Gunnarsson.  18:00 Samåkning från ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
November
 • Ti 5/11     18:30-20:30 Forskarstöd.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
 • Ti 12/11   18:30-20:30 Forskarstöd.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
 • Ti 19/11   18:30-20:30 Svenskar i österled. Kjell Pettersson berättar om sina anfäders emigration till S:t Petersburg och flykt därifrån.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
 • Ti 26/11  18:30-20:30 Forskarstöd.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
December
 • Ti 3/12    18:30-20:30 Forskarstöd.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
 • Ti 10/12  18:30-20:30 Terminsavslutning med ännu ej fastställd aktivitet.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.