Hösten 2020

Aktiviteter hösten 2020  

För ”Forskarstöd” i ABF-lokalen Östra Järnvägsgatan 1 under hösten gäller följande tills vidare: 

Det kommer finnas 7 st platser i datasalen varav 4 st datorer har Arkiv Digital, en ansvarig kommer finnas i datasalen som även kan hjälpa till med forskarstöd. De som har egen dator kan sprida ut sig i övriga lokaler då det finns gott om plats.

Vi kan under rådande omständigheter inte garantera att det finns plats i datasalen, blir det fler än sju som har behov av att sitta där och arbeta får man sitta halva tiden var i datasalen. Vi kan i dagsläget inte lösa det på något annat sätt då vi måste ta hänsyn till gällande regler med att hålla avstånd till varandra. Det är också viktigt att alla som använder datasalen torkar av ytorna med sprit och att man använder handspriten som finns i rummet.

De som behöver forskarstöd men som inte kan komma till vår lokal kan få hjälp via Facebookgruppen som föreningen har.

De som vill sitta och diskutera istället för att sitta vid en dator får sätta sig i fikarummet eller i någon annan lokal då det kan vara störande med pratet för de som sitter i datasalen.

Det finns en kaffeautomat i lokalen men vi rekommenderar att de som vill ha fika tar med sig eget kaffe och fikabröd.

Observera att det finns en Facebookgrupp där du som föreningsmedlem kan ansöka om medlemskap i gruppen. En mötesplats för tips och frågor om släktforskning. Välkommen till ”Enecopia Släktforskarförening Forskarstöd”.

 

Augusti

 • Ti 25/8    18:30-20:30 Uppstart och ev föreläsning

September

 • Ti 8/9      18:45-20:30  Styrelsemöte med inbjudan till alla medlemmar. Kanske plats för forskarstöd.
 • Ti 15/9     18:30-20:30 Forskarstöd
 • Ti 22/9    18:30-20:30  Stadsvandring Enköping med Bernt Lundh. Samling på fisktorget. Varma kläder. Vandring en dryg timme. (Fisktorget, det lilla torget vid ån mellan Kungsgatan och Eriksgatan.)
 • Ti 29/9    18:30-20:30  Forskarstöd. ABF-lokalen Östra Järnvägsgatan 1

Oktober

 • Ti 6/10    18:30-20:30 Budgetmöte.  Väl mött till detta möte där vi förutom budgeten tänker fånga upp tips och idéer från medlemmarna på hur vi skall fortsätta verksamheten under rådande förhållanden. Vi tror att vi väl skall kunna klara att hålla avstånden i vår stora lokal.
   ABF-lokalen Östra Järnvägsgatan 1
 • Ti 13/10  18:30-20:30 Forskarstöd.  ABF-lokalen Östra Järnvägsgatan 1
 • Ti 20/10 18:30-20:30 Forskarstöd.  ABF-lokalen Östra Järnvägsgatan 1
 • Ti 27/10  18:30-20:30 Forskarstöd.  ABF-lokalen Östra Järnvägsgatan 1

November

 • Ti 3/11    18:30-20:30 Forskarstöd.  ABF-lokalen Östra Järnvägsgatan 1
 • Ti 10/11  18:30-20:30 Forskarstöd.  ABF-lokalen Östra Järnvägsgatan 1
 • Ti 17/11   18:30-20:30 Forskarstöd.  ABF-lokalen Östra Järnvägsgatan 1
 • Ti 24/11  18:30-20:30 Forskarstöd.  ABF-lokalen Östra Järnvägsgatan 1

December