Inför årsmöte 2021

Årsmöte i coronatid Bästa medlem! Vår förening håller varje år årsmöte innan februaris utgång enligt stadgarna. På grund av den rådande coronasituationen anser styrelsen denna gång att det inte är lämpligt att hålla ett fysiskt möte utan väljer i stället följande förfarande: På hemsidan läggs fr o m 5:e februari styrelsens och valberedningens förslag ut som beslutsunderlag inför årsmötet. För kontinuitetens skull är punkterna numrerade enligt föregående årsprotokoll. Detta trots att några punkter är irrelevanta och därför strukna. Styrelsen hoppas att alla kan acceptera detta speciella förfarande i denna speciella tid. Om du har synpunkter på förfarandet och/eller beslutsunderlaget ber vi dig kontakta info@enecopiaslaktforskare.se . Du kan ta kontakt redan nu men tisdagen den 23. feb mellan kl. 18:00 – 20:00 finns styrelsemedlemmarna enligt listan nedan gripbara per mail. Om inga allvarliga invändningar inkommer  så avser styrelsen fatta erfordliga beslut enligt förslagen efter årsmötets avslutning klockan 20.00 den 23. februari 2021. Med bästa hälsningar och förhoppning om ett mer ”normalt” läge nästa år, så att vi kan hålla ett ordinarie årsmöte på gängse sätt då. Styrelsen ##################################################################### Styrelsen från och med den 25/2 2020: Ordförande: Håkan Palm, 070 8830842, hakan.palm@teleseum.se Vice ordförande: Birgitta Gunnarsson, bittan.gson@gmail.com Kassör:  Bengt-Göran Österdahl, bg.osterdahl@gmail.com Sekreterare: Marie Ljunglin Ledamot: Stig Öberg Suppleant: Karl-Fredrik Evengård Suppleant: Margareta Pärnebjörk   Vill du ställa en fråga eller lämna en synpunkt, kan du kontakta föreningen med info@enecopiaslaktforskare.se , som når alla i styrelsen.