Göran Källgården: Emmigranter/Immigranter.

En skatt för dig som söker efter Emigranter eller Immigranter från/till Enköpings eller Håbos kommuner mellan åren 1840 – 1930. Framforskat av Göran Källgården, som generöst har delat med sig av sina fyra sökbara excel-filer och presenterar materialet: ”Jag har gått igenom och förtecknat i excel-filer alla emigranter och immigranter jag hittat för alla socknar i Enköping och Håbo kommuner för året 1840-1930. Gjorde det för många år sedan för Emigrantinstitutet i Växjös skull och filerna låg på min ”hemsida” och kan nu hittas här under följande länkar:”
  • Enköpings-emigranter – Förteckning per församling över de personer som utvandrade under åren 1840 – 1930 från det område som idag utgörs av Enköpings kommun (37 församlingar med totalt 1637 emigranter).
  • Enköpings-immigranter – Förteckning per församling över de personer som invandrade under åren 1840 – 1930 till det område som idag utgörs av Enköpings kommun (37 församlingar med totalt 332 immigranter).
  • Håbo-emigranter – Förteckning per församling över de personer som utvandrade under åren 1840 – 1930 från det område som idag utgörs av Håbo kommun (5 församlingar med totalt 157 emigranter).
  • Håbo-immigranter – Förteckning per församling över de personer som invandrade under åren 1840 – 1930 till det område som idag utgörs av Håbo kommun (5 församlingar med totalt 46 immigranter).
  • Emigranter-Immigranter-Enköping-Håbo – 1840-1930 – Samma förteckning, men de fyra filerna samlade i en excelfil med fyra blad.