Årsmötet 2022


Kallelse till Enecopia släktforskarförenings årsmöte 2022
Ett kalenderår går fort även om de senaste årens föreningsaktivitet störts av pandemin. Med nästan exakt en månad kvar är det dags att kalla till årsmöte. I nuläget avser vi att genomföra det enligt plan tisdagen den 22 februari klockan 18.30 i ABF-lokalerna på Östra Järnvägsgatan 1.
Med den osäkerhet som råder dag från dag vad gäller möten/samlingar vågar vi inte i skrivande stund utlova någon programpunkt utöver årsmötesförhandlingarna, Här kan överraskande förändringar ske så följ utvecklingen på vår hemsida.
Slutligen påminner vi Dig om att inbetala årsavgiften för 2022 om du inte redan har gjort det.
Betala in medlemsavgiften 150 kr till föreningens bankgirokonto 5718-8021, eller swisha till 123 047 07 40 och ange namn, adress telefonnummer och e-postadress.
Väl mött!
Styrelsen