Våren 2017

 • Ti 24 jan kl 18.30-21.00 Forskarstöd, tillgång till Arkiv Digital och SVAR (Riksarkivet). ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1
 • Ti 31 jan kl 18.30-21.0 Tyda gammal stil, Göran Källgården, ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1
 • Ti 7 febr kl 18.30-21.00 Forskarstöd, tillgång till Arkiv Digital och SVAR (Riksarkivet). ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1
 • Ti 14 febr kl 18.30-21.00 Forskarstöd, tillgång till Arkiv Digital och SVAR (Riksarkivet). ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1
 • Ti 21 febr kl 18.30-21.00 Årsmöte. Efter mötet löser vi forskargåtor tillsammans. Två abonnemang utlottas bland deltagarna, 3 mån alt. 6 mån SVAR eller Arkiv Digital.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1
 • Tisdag 28 febr kl 18.30-21.00 Forskarstöd, tillgång till Arkiv Digital och SVAR (Riksarkivet). ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1
 • Ti 7 mars kl 18.30-21.00 Forskarstöd, tillgång till Arkiv Digital och SVAR (Riksarkivet). ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1
 • Ti 14 mars kl 18.30-21.00 Maja Eriksson från Upplandsmuséet, berättar om hur man hittar i och tolkar Historiska kartor. ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1
 • Lö 18 mars 11.00- 15.00 Släktforskningens dag, årets tema är Sjöfolk. Plats: Släktforskarrummet på Enköpings Huvudbibliotek. Kommer att vara bemannat av släktforskare från föreningen.Ti 21 mars kl 18.30-21.00 Forskarstöd, tillgång till Arkiv Digital och SVAR (Riksarkivet). ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1
 • Ti 28 mars kl 18.30-21.00 Forskarstöd, tillgång till Arkiv Digital och SVAR (Riksarkivet). ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1
 • Ti 4 april kl 18.30-21.00 Vi löser forskargåtor tillsammans. ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1
 • Ti 11 april kl 18.30-21.00 Forskarstöd, tillgång till Arkiv Digital och SVAR (Riksarkivet). ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1Ti 18 april kl 18.30-21.00 Forskarstöd, tillgång till Arkiv Digital och SVAR (Riksarkivet). ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1
 • Ti 25 april kl 18.30-21.00 Forskarstöd, tillgång till Arkiv Digital och SVAR (Riksarkivet). ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1
 • Ti 9 maj kl 18.30-21.00 Sjukdomar och sjukdomsnamn man stöter på släktforskning, Föreläsare Bo Lindberg, läkare och erfaren släktforskare. ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1
 • Ti 16 maj kl 18.00- Studiebesök och terminsavslutning, Vi besöker gångmossen i Sparrsätra Hässelby. Där berättar Gunnar Larsson om folket som bodde där och nyodlade. Vi går en bit i obanad terräng. Samling för samåkning kl 18.00 utanför ABF-lokalen, Östra Järnvägsgatan 1, Ordentliga skor och varma kläder. Medtag eget fika. Välkomna! Foto: Göran Källgården