LANDSARKIVETS ANNORLUNDA MATERIAL

10 APRIL, 2007 AV GÖRAN KÄLLGÅRDEN

Anteckningar av Göran Källgården från föredraget om ”Landsarkivets annorlunda material”. Ett föredrag av Anna-Karin Westerlund på Enköpings bibliotek, 2007-04-10.

 • Anna-Karin presenterade sig. Hon är 1:e arkivarie på Landsarkivet i Uppsala och arbetat där sedan 1979 och är utbildad ”Historiker”.
 • Arkivet omfattar ofattbara 40 hyllkilometer material, för lokala statliga myndigheter i Dalarnas, Västmanlands, Örebro, Uppsala och Sörmlands län.
 • Övriga landsarkiv finns i Lund, Göteborg, Vadstena, Visby, Karlstad, Härnösand och Östersund samt Stockholms stadsarkiv.
 • Gamla dokument förvaras i en temperatur av 18 grader och en luftfuktighet av 40 %.

KYRKOARKIVEN

 • I Övriga handlingar som är upplagda församlingsvis, Serie P, kan det finnas faderskapserkännanden. I vissa andra sammanhang påstås att barnmorskedagböcker skulle kunna innehålla faderskapserkännanden. Detta är enligt Anna-Karin inte sant. Det finns inga sådana där.
 • Sockenstämmoprotokoll innehåller också mycket information som är av intresse för släktforskare.

DOMKAPITLETS ARKIV

 • Serie E per församling.

TABELLVERKET

 • Grundades 1749, numera Statistiska Centralbyrån

LÄNSSTYRELSENS ARKIV

 • Pass behövdes fram till 1860, även för inrikes resor. Kravet på pass togs då bort helt både för resor inom Sverige och utomlands. Pass för resor utomlands återinfördes 1914 i samband med 1:a världskriget. Anteckningar om utfärdade pass förvaras i kronologisk ordning.
 • Gästgifveridagbok. Innehåller förteckning över alla resande med namn, varifrån de kom och vart de var på väg. Om det var kända personer eller obekanta.
 • Mantalslängderna innehåller de som är mellan 12 och 63 år gamla och som betalar skatt. Inga kvinnor och barn finns därför med i dessa längder.

Landshövdingen var länets högste ämbetsman

 • Kronofogden rapporterade till landshövdingen.
 • Länsman var lägre än kronofogden
 • Fjärdingsman var länsmannen behjälplig

I kronofogdens arkiv finns bl. a.

 • ”5-årsberättelser”. En rapportering från kronofogden till landshövdingen vart 5:e år om läget i kronofogdens distrikt.
 • Protokoll över syneförrättningar (av- och tillträdessyner).

I länsmans arkiv finns t.ex.

 • uppgifter om ”snöploglängd”. Dvs vilka hemmansägare som var skyldiga att ploga vilka vägsträckor. Underlåtelse att fullgöra plogningsskyldighet gav böter vid tinget.

HOSPITALSARKIVEN FÖR ULLERÅKERS HOSPITAL OCH AKADEMISKA SJUKHUSETS JOURNALER

 • Dessa finns fram till 1957. T. ex. förlossningsjournaler fram till 1957 finns på ULA.

STADSLÄKAREN I ENKÖPINGS ARKIV

 • Förutom stadsläkarens/provinsialläkarens egna rapporter finns också apotekarens rapporter över material som lämnats in för analys.

ÖVRIGT

 • Barnmorskedagböcker finns från 1880.
 • Flera tusen kartor finns i ULA:s arkiv. Vid lantmäteriförrättningar gjordes som regel exemplar av kartorna. (Ett ex till lantmäteriet, ett till landsarkivet och ett ex till fastighetsägaren).

NAD – Nationella arkivdatabasen

 •  finns dels som cd-skiva, men också på nätet under www.ra.se. NAD är ett verktyg för att söka i Riksarkivets material.

EXEMPEL PÅ DOKUMENT

Under föredraget visades ett antal exempel på dokument och deras innehåll. Bl. a.

 • Donationsbref från Magnus Gabriel de la Gardie för mark och medel till att uppföra Veckholms hospital.
 • Ett omdöme om en kvinna i en av Tierps husförhörslängder från 1700-talet löd: ”Qvintessen af alt elakt”.
 • En sida, daterad 21/3 1905, ur Gustaf Frödings tjocka sjukjournal med omdömen både om patienten och dennes släktingar.
 • Ett exempel på ett respass för en torpare i Riseberga, Örebro som skulle följa en snickare till dennes hembygd i Värmland.
 • Domkapitlets i Strängnäs skiljebrev för makarna Anders Johan Larsson och Anna Charlotta Andersdotter.
 • Ritning över skolbyggnad i Enköping från början av 1800-talet.

SKRIFTER SOM ÖVERLÄMNADES TILL FÖRENINGEN I SAMBAND MED FÖREDRAGET.

 • Gunilla Lundberg Ehnström: Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning.
 • Linda Oja: Rättens källor. Rättsligt material på Landsarkivet.
 • Karin Bendixen: Sekler av skatter. Från landskapshandlingar till länsskattemyndigheter. Skattematerial i landsarkivet.
 • Arkiv i Uppsala – en guide till arkivinstitutioner i Uppsala.
 • Två olika broschyrer ”Välkommen till Landsarkivet i Uppsala”.
 • Anna-Karin Westerlund: Bergmästararkiven, en beskrivning över organisation, ämbeten och ULA:s material.