Allt fler ungdomar släktforskar

Efter de senaste årens satsning av SVT med program på temat släktforskning har intresset ökat markant. Genom programmen ”Vem tror du att du är”, ”Det hände här” och ”Allt för Sverige” med flera, har det blivit tydligt hur spännande det är och vilka fantastiska historier man kan hitta. Det bästa är också att de inte är påhittade. Det är inte dockhussåpor utan verkliga händelser som våra egna släktingar har varit med om. De flesta som släktforskar kommer efter ett tag till den insikten att: ”Jag skulle ha börjat för länge sedan”, och ”Jag skulle ha frågat och lyssnat på mina äldre släktingar mycket mera”. Därför är det extra roligt att alltfler ungdomar börjar släktforska. De har möjlighet att i framtiden slippa göra dessa konstateranden. Enecopia släktforskarförening är synnerligen livaktig och den verksamhetsberättelse som redovisades på årsmötet av det senaste årets 35 aktiviteter ger syn för sägen. Flera aktiviteter har även varit öppna och kostnadsfria för allmänheten. Detta bland annat som ett resultat av ett gott samarbete med biblioteket, ABF och kommunarkivet. Utställningen ”Porträttfynd” på biblioteket, föredragen om ”Det stora nordiska kriget” i kommunhuset är bara några exempel. Vid senaste årsmötet valdes en ny styrelse. Till att leda den utsågs Niklas Pettersson, den yngsta ordföranden i föreningens 20-åriga historia. Föreningens nya webmaster Fredrik Eriksson valdes också in i styrelsen och bidrar även han till att sänka medelåldern. Ny i styrelsen är också Gunnel Näsström. Enecopia sf är på rätt väg. Programmet för 2015 är dessutom lika innehållsrikt som föregående års.
   
Stående fr.v. Göran Källgården, Bengt-Göran Österdal, Gunnel NäsströmSittande fr.v. Fredrik Eriksson, Niklas Pettersson, Kjell Pettersson
   
De tekniska hjälpmedlen i forskningen fortsätter att utvecklas i en allt snabbare takt, precis som samhället i övrigt. En av föreningens uppgifter är därför att bevaka nyheter och att förmedla dessa till medlemmarna. Flera exempel på det kommer att ske under våren. När det gäller släktforskning såväl som annan historieforskning ska man lära av historien men man ska inte fastna i den. Med det menas att man inte ska upprepa gamla misstag som andra redan har gjort utan följa med i samhällets utveckling och styra den i en positiv riktning. Exempel på felaktiga beteenden som människan inte har lärt sig någonting av utan upprepar, igen och igen, försökte man stoppa en gång med ett beslut som finns dokumenterat i ett sockenstämmoprotokoll från den 13 maj 1787. Utsattes ett wite (böter) för alla socknens innebyggare hwarest oenighet grannarna emellan ofta yppats, att den som med wittnen beträdes åstadkomma någon förargelse med skwaller eller lögn, owett, trätor eller slagsmål, skall utan dröjsmål antingen sitta 2ne söndagar i skamståcken eller också till kyrkan böta ett 1/2 ankare (ett halvankare = 19,6 liter) nattvardsvin. Det som skulle hända om dagens skvaller, lögner, ovett, gräl skulle beivras enligt det här beslutet, då skulle kyrkorna vara överfyllda med nattvardsvin och låsbara skamstockar skulle vara en storsäljare.