Släktforskningens dag 2015

 MED RITVA WINTER

Lite minnesanteckningar och bilder från släktforskningen dag 2015, på Biblioteket i Enköping. Årets tema var släktforskning i övriga nordiska länder. Ritva Winter håll föredrag i Enköpingsrummet om släktforskning i Finland.

 

Ritva Winter om släktforskning i Finland

 

Minnesanteckningar från Ritvas föredrag:

  • Gustaf Vasa införde skattefrihet för de som flyttade österut och tryckte gränsen österut.
  • Allt scannat material är på originalspråket, dvs på svenska fram till slutet av 1800-talet.
  • Scanning och indexering av material idag görs på finska.
  • Principen är att all information ska vara gratis.
  • Under 2015 kommer en handbok att ges ut om hur man forskar i Finland.
  • 1809-1917 var Finland en autonomi under Ryska tsarväldet. 1917 blev Finland självständigt och republik. Det stora Nordiska Kriget 1700 – 1721 kallas i Finland för Den stora ofreden.
  • http://www.genealogia.fi/ är Genealogiska Samfundets hemsida. När ni börjar forska, börja här.
  • Civilregistret omfattar de som inte tillhörde statskyrka, från 1920-talet.
  • Emigrantregistret finns på Migrationsinstitutet
  • http://sa-kuva.fi/ hemsida med bilder från kriget 1939-1945. Sökning möjlig på personnamn eller på ortnamn.

Göran Källgården 2015-03-21