Föredrag

Hösten 2019. Alla föredrag eller diskussionsaftnar oavsett tid eller plats

September
  • Ti 3/9    18:30-20:30 Göran Källgården berättar om två, i Enköpingstrakten timade händelser.
    • Änkan Spång avrättad, och händelserna som ledde fram till det tragiska slutet.
    • Ett sjukdomsfall i Alsike.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
  • Ti 17/9  18:30-20:30 Stadsvandring, Bernt Lundh berättar under vandringen om intressanta händelser och personer i forna tiders Enköping.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
  • Ti 24/9  19:00-20:00 Per Thunström berättar om ”Traktorernas intåg. Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under 1905- 1930.” Lokal: Enköpings bibliotek, Ågatan 29
Oktober
  • Ti 8/10    18:30-20:30 Budgetmöte. Bengt-Göran berättar om äldre vykort med Enköpingsmotiv. ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
  • Ti 29/10 18:30-20:30 Besök på Enabygdsarkivet i Grillby med guidning av Birgitta Gunnarsson.  18:00 Samåkning från ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.
November
  • Ti 19/11   18:30-20:30 Svenskar i österled. Kjell Pettersson berättar om sina anfäders emigration till S:t Petersburg och flykt därifrån.  ABF:s lokal, Östra Järnvägsgatan 1.