Årsmötet 2019

Undermenyer: Verksamhet, Stadgar, Styrelse, Protokoll, Budgetförslag,

Ordförandens brev till medlemmarna:

Ärade medlemmar i Enecopia släktforskarförening!

Ni kallas härmed till ordinarie årsmöte tisdagen den 26/2 2019, kl 18:30 på ABF, Östra Järnvägsgatan 1, Enköping.

Bifogat finns

a)      Dagordningen till årsmötet

b)      Verksamhetsberättelsen för 2018

c)       Ekonomiska rapporten för 2018

d)      Verksamhetsplan för 2019, vårterminens program

e)    Verksamhetsplan för 2018, höstterminens program (för jämförelse med verksamhetsberättelsen)

I år kommer det, enligt styrelsebeslut, inte att bli någon utlottning av AD-abonnemang bland närvarande betalande medlemmar. Detta med anledning av att föreningen numer betalar AD för de abonnemang som används i datasalen. Det är således en kostnadsfråga.

För att ha rösträtt vid mötet, betala in medlemsavgiften, 150 kr, i god tid till bankgirokonto 5718-8021, så att kassören hinner få betalningen registrerad. Det går också att betala avgiften kontant på årsmötet. Nya medlemmar som betalade medlemsavgiften efter 1 oktober 2018 har betald medlemsavgift även för 2019.

Observera att föreningen har en offentlig grupp på Facebook som heter” Enecopia släktforskarförening”. Även där publiceras denna kallelse.

Efter årsmötet och kaffepausen kommer föreningens högt värderade medlem Bernt Lundh att berätta om arbetet med sin nyutkomna bok med spännande Enköpingshistorier som har titeln ”Den tjuvaktige klockaren”.
Varmt välkomna!

Styrelsen

Budgetförslag 2019   Dagordning 2019   Verksamhetsberättelse 2018   Ekonomisk rapport 2018   Höstbroschyr 2018   Vårbroschyr 2019

Inlägg efter årsmötet